Etichetă: Mandatul pentru obţinerea autorizaţiei de construire

Mandatul pentru obţinerea autorizaţiei de construire

Mandatul pentru obţinerea unei autorizaţii de construire cu privire la oricare din terenurile proprietatea mandantului (pe care mandatarul le poate alege în funcţie de natura construcţiei, a solului, a destinaţiei,