Mandatul pentru obţinerea autorizaţiei de construire


Mandatul pentru obţinerea unei autorizaţii de construire cu privire la oricare din terenurile proprietatea mandantului (pe care mandatarul le poate alege în funcţie de natura construcţiei, a solului, a destinaţiei, a exploatării economice, a vadului comercial, etc.) este valabil pentru ca mandatarul să alipească două terenuri în cazul în care decide amplasarea construcţiei pe linia de hotar dintre acestea?

Este adevărat că alipirea terenurilor este în acest caz obligatorie, în caz contrar neputându-se obţine autorizaţia de construire, dar actul de alipire nu se poate încadra în acele acte, nespecificate în cuprinsul mandatului, pe care mandatarul le poate îndeplini valabil întrucât s-ar afla în prelungirea firească a misiunii încredinţate. Actele pe care mandatarul le-ar putea îndeplini în temeiul unui astfel de mandat se pot rezuma la: alegerea terenului pe care se va edifica construcţia, întocmirea planului de situaţie, întocmirea documentaţiei cadastrale şi întabularea dreptului de proprietate asupra terenului, obţinerea certificatului de urbanism şi a tuturor avizelor ce se impun, scoaterea terenului din circuitul agricol, etc. Pentru realizarea unei alipiri, considerăm că mandatarul are nevoie de un mandat special. De asemenea, în cazul în care, cu ocazia unor minus faţă de suprafaţa de teren înscrisă în actul de proprietate al mandantului sau o modificare a limitelor de hotar, mandatarul nu poate fi de acord cu aceste modificări în vederea recepţiei unei noi documentaţii cadastrale, chiar dacă aceasta constituie o piedică absolută în procedura obţinerii autorizaţiei de construire.sursa-notariatpublic.com

Etichete: , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *