LEGALIZARI TRADUCERI

LEGALIZAREA SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI

Pentru efectuarea traducerii legalizate, traducătorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului.
Legalizarea semnăturii traducătorului se poate face şi de pe specimenul de semnătură depus la biroul notarului public.
Dacă înscrisul se traduce din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limbă străină în altă limbă străină, atât certificarea traducerii, cât şi legalizarea semnăturii traducătorului de către notarul public se vor face şi în limba străină în care se face traducerea.

Pentru legalizarea semnăturii traducătorului se va prezenta:
• actul care se traduce, înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme:
a) în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic;
b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.
• traducerea efectuată de un traducător autorizat care va semna și formula de certificare