LEGALIZARI COPII

LEGALIZAREA COPIILOR DUPĂ ÎNSCRISURI

1. Este obligatorie prezentarea în original a actelor de pe care se solicită copia legalizată.
2. Nu este obligatoriu ca partea care solicită copia să fie titularul actului.
3. Este posibil să se legalizeze copia unui înscris care prezintă anumite particularități:

  • plastifiat
  • cu corecturi, modificări, ștersături, adăugiri semnate și ștampilate de autoritatea emitentă sau semnate de părțile care au întocmit însemnările respective (pentru înscrisurile sub semnătură privată).