Divorț și Alte proceduri notariale


ACTE NECESARE DIVORȚ FĂRĂ COPII MINORI

 • Acte de identitate ale soților
 • Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizată)
 • Certificatul de căsătorie în original
 • Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul
 • Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
  • Divorțul prin procedura notarială
  • Numele purtat după desfacerea căsătoriei
 • Pentru momentul depunerii cererii de divorț, soții pot fi reprezentați prin mandatar cu procură autentică și conținut predeterminat, situație care nu mai este posibilă pentru termenul acordat, când se eliberează certificatul de divorț, fiind obligatorie prezența personală a soților
 • Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii.

ACTE NECESARE DIVORȚ ÎN CAZUL SOȚILOR CARE AU COPII MINORI COMUNI

 • Acte de identitate ale soților
 • Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizată)
 • Certificatul de căsătorie în original
 • Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul
 • Certificate de naștere ale copiilor minori (original sau copie legalizată)
 • Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
  • Divorțul prin procedura notarială
  • Numele purtat după desfacerea căsătoriei
  • Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți
  • Stabilirea locuinței copiilor minori după divorț
  • Modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre copii și părintele separat
  • Stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură, pregătire profesională a copiilor
 • Pentru momentul depunerii cererii de divorț, soții pot fi reprezentați prin mandatar cu procură autentică și conținut predeterminat, situație care nu mai este posibilă pentru termenul acordat, când se eliberează certificatul de divorț, fiind obligatorie prezența personală a soților
 • Pentru protecția copilului, autoritatea tutelară de la domiciliul minorului va trebui să efectueze o anchetă, care se va materializa printr-un raport de anchetă psiho-socială din care trebuie să rezulte că exercitarea în comun a autorității părintești și stabilirea locuinței minorului reprezintă interesul superior al acestuia. Aceasta se va solicita autorității competente de către notarul public.
 • Atunci când minorul are 10 ani împliniți, va fi audiat de către notarul public, care va constata cele declarate de acesta printr-un proces-verbal. Audierea minorului se face în prezența ambilor părinți.
 • Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii.