Divorț și Alte proceduri notariale

Notarul public este abilitat conform art. 375 din Codul Civil să constate divorțul prin acordul soților și să elibereze certificatul de divorț, inclusiv dacă există copii minori comuni născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați.

Actele necesare pentru procedura de divorț sunt enumerate aici.