DARE DE DATA CERTA

Dare de dată certă

Prin darea de dată certă înscrisului sub semnătură privată de către notarul public, data menționată în acest înscris devine opozabilă și altor persoane decât celor care l-au semnat.

Acte necesare:

  • actul căruia urmează să i se dea dată certă (original și nesemnat);
  • actul de identitate al solicitantului (BI, CI etc.)