Contractul de împrumut


Potrivit art. 2158 Cod Civil, contractul de împrumut (împrumutul de consumaţie) este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

Când împrumutul are ca obiect o sumă de bani, împrumutatul nu este ținut să restituie decât suma nominală primită, oricare ar fi variația valorii acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel.

În ceea ce privește obligația de restituire, contractul de împrumut constituie titlu executoriu.

Acte necesare pentru semnarea unui contract de împrumut:

  • Carte de identitate împrumutat și împrumutător
  • Certificat de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care părțile au încheiat o astfel de convenție;
  • Procură în forma autentică, atunci când părțile sunt reprezentate la încheierea contractului de către un mandatar;
  • certificat de înregistrare la Registrul Comerţului,  Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la împrumut, care să cuprindă suma, termenul de restituire, persoana care va semna  contractual de împrumut;
Etichete: , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *