Categorie: articole

Partajul prin buna învoială

Partaj – Împărțeala prin buna învoială (condiții, modalități, efectele împărțelii, obligația de garanție între copărtași) 1. Condițiile împărțelii prin buna învoială Pentru validitatea împărțelii prin buna învoială trebuie să fie

Divorțul prin acordul soților – Procedură notarială

Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe

Contractul de împrumut

Potrivit art. 2158 Cod Civil, contractul de împrumut (împrumutul de consumaţie) este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin

Contractul de rentă viageră

Conform Art. 2.242 Cod Civil, prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice, constând în sume de

Convențiile matrimoniale

În general, convenția matrimonială este definită ca actul prin care viitorii soți stabilesc regimul matrimonial aplicabil. În acest sens, conform art 312 (1) Cod Civil, viitorii soți pot alege ca

Contractul de ipotecă imobiliară

Potrivit art 2343 Cod Civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații. Ipoteca – Caracterele juridice Ipoteca este prin natura ei, accesorie și

Mandatul pentru obţinerea autorizaţiei de construire

Mandatul pentru obţinerea unei autorizaţii de construire cu privire la oricare din terenurile proprietatea mandantului (pe care mandatarul le poate alege în funcţie de natura construcţiei, a solului, a destinaţiei,

Mandat succesoral

O primă problemă este aceea de a şti dacă dreptul de opţiune succesorală poate fi exercitat prin mandatar? Altfel spus, este dreptul de opţiune un drept exclusiv personal al succesibilului?

Procură cumpărare imobil

In lipsa unor instrucţiuni speciale, obligaţia de a executa mandatul constă, în cazul mandatului de cumparare, în obligaţia principală a mandatarului de a încheia un act juridic prin care cumpărătorul

Procură vânzare (mandat)

Cauza pe care o are în vedere orice vânzător presupune ca, în schimbul transmiterii dreptului de proprietate, să obţină de la cumpărător o contraprestaţie – preţul. Este important de reţinut