Autor: bnpcureaionel

Obligaţiile mandatarului

In mod tradiţional, în doctrina românească, sunt analizate două obligaţii în sarcina mandatarului: (1) obligaţia de a executa mandatul şi (2) obligaţia de a da socoteală mandantului despre îndeplinirea mandatului.

notar craiova

Istoria notariatului in Romania

Actul politic de excepţională importanţă al Marii Uniri, realizată în 1918, a declanşat un proces de unificare reală, în primul rând în plan instituţional, care s-a prelungit, în unele cazuri,

AUTENTIFICAREA ACTELOR NOTARIALE

Înscrisul autentic notarial este cel întocmit și autentificat de notarul public în forma și în condițiile stabilite prin legea 36/1995 republicată. În cadrul biroului nostru se pot autentifica următoarele tipuri

Procedura succesorală notarială

Moștenirea se deschide prin deces, data deschiderii moștenirii este cea a morții celui care lasă moștenirea. Dovada morții se face cu certificatul de deces sau cu o hotarâre judecătorească declarativă

Divorț și Alte proceduri notariale

ACTE NECESARE DIVORȚ FĂRĂ COPII MINORI Acte de identitate ale soților Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizată) Certificatul de căsătorie în original Acte din care să rezulte