Autentificarea actelor notariale

Înscrisul autentic notarial este cel întocmit și autentificat de notarul public în forma și în condițiile stabilite prin legea 36/1995 republicată.

În cadrul biroului nostru se pot autentifica următoarele tipuri de acte:

  • contracte (vânzare-cumpărare, ipotecă, comodat, schimb, etc.);
  • procuri;
  • declarații;
  • liberalități (testamente și donații).